wiesci
Nagłowek

W naszym przedszkolu pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dzieci miło
i aktywnie spędzają czas.

Rozległa wiedza nauczycieli o dzieciach powierzonych ich opiece, duży stopień umiejętności organizatorskich, a także postawa twórcza gwarantują osiąganie przez naszych przedszkolaków sukcesów i ich pozytywne nastawienie do otoczenia. Nauczyciele dbają o harmonijny rozwój dzieci. W miłej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze organizują zabawy dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. Wszystkie te formy sprzyjają podjętym przez dzieci działaniom twórczym oraz zdobywaniu praktycznych umiejętności.

Aby efekty pracy były lepsze nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Zdobytymi umiejętnościami chętnie dzielą się z innymi nauczycielami
(zajęcia koleżeńskie) oraz z rodzicami np. podczas zajęć otwartych.

  Dyrektor przedszkola

Elżbieta Szlandrowicz

Grupa I "Motyle" 3,4 - latki

nauczyciele: p. Natalia, p. Weronika

pomoc nauczyciela: p. Ewa

woźna: p. Jola

Grupa II "Biedronki" 3,4- latki

nauczyciele: p. Monika, p. Dominika

pomoc nauczyciela: p. Róża

woźna: p. Agata

Grupa III "Pszczółki"4, 5- latki

      nauczyciele: p. Aldona, p.Paulina

woźna: p. Zosia

Grupa IV "Świerszcze" 6- latki

nauczyciele: p. dyrektor, p. Agnieszka

woźna: p. Ewa

Grupa V "Bąki" 6- latki, oddział integracyjny

nauczyciele: p. Donata, p. Paulina

nauczyciele wspomagający: p. Danuta, p. Ania

woźna: p. Alicja