wiesci

KadraKadra

 

 

 

W naszym przedszkolu pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dzieci miło
i aktywnie spędzają czas.

Rozległa wiedza nauczycieli o dzieciach powierzonych ich opiece, duży stopień umiejętności organizatorskich, a także postawa twórcza gwarantują osiąganie przez naszych przedszkolaków sukcesów i ich pozytywne nastawienie do otoczenia. Nauczyciele dbają o harmonijny rozwój dzieci. W miłej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze organizują zabawy dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. Wszystkie te formy sprzyjają podjętym przez dzieci działaniom twórczym oraz zdobywaniu praktycznych umiejętności.

Aby efekty pracy były lepsze nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Zdobytymi umiejętnościami chętnie dzielą się z innymi nauczycielami
(zajęcia koleżeńskie) oraz z rodzicami np. podczas zajęć otwartych.

 

Dyrektor przedszkola

Elżbieta Szlandrowicz

 

Grupa I "Motylki" 3 -latki

nauczyciele: p. Kasia p. Zosia

pomoc nauczyciela: p. Róża

woźna: p. Adrianna

 

Grupa II "Świerszcze" 3, 4 - latki

nauczyciele: p. Sylwia, p. Aleksandra

pomoc nauczyciela: p. Grażyna

woźna: p. Jolanta

 

Grupa III "Pszczółki"4,5- latki

nauczyciele: p. Donata p. dyrektor

woźna: p. Alicja

 

Grupa IV "Bąki" 5,6- latki

nauczyciele: p. Agnieszka, p. Ewelina

woźna: p. Zosia

 

Grupa V "Biedronki" 6- latki

nauczyciele: p. Paulina p. Agnieszka

woźna: p. Jolanta

 

Przedszkole

Plac zabaw