wiesci
NagłowekSzanowni Państwo!


W związku z ostatnią aktualizacją „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego  z 02.07.2020r. dla przedszkoli…” istnieje możliwość odwiedzenia przedszkola przez dzieci i rodziców w okresie od 21.07.2020r. do 28.07.2020r. z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – rodzice zobowiązani są do osłony ust i nosa oraz zdezynfekowania rąk. Przedszkole mogą odwiedzić tylko i wyłącznie osoby zdrowe, po uprzednim zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującymi w Przedszkolu Nr 117 im. Czecha w Poznaniu”(patrz poniżej). 

Warunkiem przyprowadzenia dziecka do przedszkola i pozostawienia go na czas uzgodniony z nauczycielką jest przyniesienie ze sobą podpisanego oświadczenia rodzica, które znajduje się poniżej. Odwiedziny dziecka w przedszkolu należy zgłosić 1 dzień wcześniej przed planowaną wizytą w celu umożliwienia kontaktu dziecka z nauczycielką. Przy wejściu do przedszkola, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę, na co zobowiązani jesteście Państwo wyrazić zgodę w Oświadczeniu.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzice/ opiekunowie oczekują na dziecko w holu przedszkola. W przypadku zgłoszenia większej ilości dzieci i rodziców w danym dniu wizyta może zostać przesunięta na inny dzień po uzgodnieniu telefonicznym.


Osobami do kontaktu w tej sprawie są:

Pani Donata Cwojdzińska – Za-ca dyrektora

Pani Katarzyna Szudera – sekretarka

Tel. 61-877-46-99

OŚWIADCZENIE RODZICADYŻUR WAKACYJNY


Szanowni Rodzice!

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z COVID-19 wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy przedszkola m.in. w miesiącach wakacyjnych tj. lipcu i sierpniu 2020r. Ze względu na zaplanowane prace termomodernizacyjne i remont sal przedszkolnych Przedszkole Nr 117 będzie czynne w terminie od 1 lipca 2020 do 31 lipca 2020r. i opieką będą objęte wyłącznie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w związku z maksymalnym zabezpieczeniem zdrowia

dzieci, rodziców i pracowników. W okresie zamknięcia Przedszkola nr 117 tj. od 01.08.2020 do 31.08.2020

nie będzie możliwości zapisania przez Państwa dziecka do innego przedszkola. Na podstawie wytycznych GIS z dnia 4 czerwca 2020r. przedszkole nadal będzie funkcjonowało w określonym reżimie sanitarnym, w związku z tym w okresie wakacyjnym możemy przyjąć 64 dzieci. Nadal będą obowiązywały dotychczasowe procedury bezpieczeństwa dostępne dla Państwa na stronie  internetowej przedszkola. Aby zapisać dziecko na okres wakacyjny w wyznaczonym terminie funkcjonowania przedszkola należy wypełnić: „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym” zamieszczoną na stronie internetowej przedszkola i przesłać skanem na adres e-mail p117@poznan.interklasa.pl z dopiskiem „WAKACJE” lub dostarczyć do przedszkola zachowując określone procedury bezpieczeństwa do dnia 19 czerwca 2020r. W związku z koniecznością ustalenia nowej organizacji pracy w okresie dyżuru wakacyjnego po dniu 19 czerwca br. karty nie będą przyjmowane. Do dnia 24 czerwca br. poinformujemy Państwa drogą mailową lub telefoniczną o przyjęciu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny. W przypadku przyjęcia dziecka w okresie wakacyjnym i nadal trwającym reżimie sanitarnym zobowiązani będziecie Państwo do złożenia stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu w trakcie epidemii COVID -19. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na stronie internetowej przedszkola. Wszelkich informacji udziela p. Katarzyna Szudera i dyrektor przedszkola.

 

Łączę pozdrowienia

 

Elżbieta Szlandrowicz


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


______________________________________________________________


Dodatkowa informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego skierowana do rodziców z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

LINK

 

________________________________________________________________PISMO DYREKTORA PRZEDSZKOLA DO RODZICÓWPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII COVID – 19 OBOWIĄZUJACE W PRZEDSZKOLU 117OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA 117


ANKIETA DO RODZICÓWINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

____________________________________________________________________

 


Szanowni Rodzice! 

 

W związku z możliwością powrotu dzieci  do przedszkola od 25.05.2020r. informuję Państwa, że oddziały będą działały z ograniczoną liczbą dzieci w wieku 3-6 lat. Jest to równoznaczne z tym, że dzieci mogą nie uczęszczać do tych samych grup i nie będą pod opieką tych samych nauczycieli tak jak to było przed zamknięciem przedszkola.
Od 25.05.2020r. w przedszkolu będzie obowiązywała nowa organizacja pracy, o czym poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie.Proszę bezwzględnie odebrać z przedszkola wszystkie osobiste rzeczy państwa dzieci. W celu ułatwienia tej operacji wszystkie przedmioty zostały spakowane w worki i oczekują na odebranie do dnia 15.06.


Pozdrawiam

E. Szlandrowicz

____________________________________________________________________

 

Sekretariat przedszkola czynny jest codziennie od godziny 7:00 do 15:00.